به منظور فیلتر کردن کسانی که ممکن است قصد واقعی از استفاده از این سایت ما نیاز به یک پی پال مجاز یک بار (غیر تکراری) هزینه اولیه.

ما را دیده اند که این گام کوچک کمک می کند تا به نگه داشتن بسیاری جعلی در خلیج.

همه تایید اعضای با شروع کامل مزایای عضویت به مدت یک هفته

در هر زمان در طول این هفته برای اولین بار اگر شما احساس می کنید ناراضی شما می توانید درخواست بازپرداخت را انجام دهید. پس از هفته اول عضویت خود را از تبدیل شدن به ‘اساسی’ که رایگان است. اطلاعات بیشتر به معنای برای کسانی که به دنبال به روز با قصد و تمایل به ارتکاب به یک رابطه دراز مدت هنگامی که زمان مناسب است. حق داشتن چشم انداز و دانستن آنچه انتظار می رود در حالی که در یک رابطه دراز مدت بسیار مهم است برای خوشبختی و موفقیت خود را به عنوان یک زن و شوهر. در حالی که سایت های که ترویج دوستان با مزایای’, ‘ » یا «امور خارج از زناشویی’ هستند در پایان افراطی از آن دیگران ترویج سرعت دوستیابی قلاب یو پی اس و پرتاب را به طور فزاینده ای افزایش بار برای کسانی که واقعا به دنبال به جلو به آشنایی با پایان هدف از بودن در یک رابطه جدی است

About