تنظیم شما نیست و بازی به دختران نشان می دهد

و بیشتر از همه: تا احمق سخنان به پسر دیگر

کسی که می ایستد با هم با دوستان خود با آنها با توجه به عبور توسط دختر صحبت می کند و جادوها مانند ای, سکس های قدیمی و یا مانند آن را خراب کرده است نه تنها با گذشت اما احتمالا با همه دختران شما می داند. به خوبی ممکن است که دیگر پسر خنده در مورد چیزی شبیه به این, اما هر کسی که اجازه می دهد تا به چنین جادوها (یا می خندد) خراب شانس از دختران به طور کامل. چون شما درد نکنه با این اظهارات تنها یک دختر که به بیان اعمال می شود. همچنین بسیاری از دختران دیگر یادگیری از این احساس صدمه دیده است. همان نیز به اینترنت مثلا در چت و یا در جامعه: خارج شما هرگز موهن و یا توهین بیش از دیگران به این دلیل شما می توانید به طوری که شهرت خود آسیب می رساند. اگر شما دختر شما نیاز به لبخند که هنوز به سختی می دانم که شما در عشق و یا اگر شما هنوز رتبهدهی نشده است به سختی صحبت با او و سپس سعی کنید آن را با چشم های پوستی: ساده و خوب (اما نه مزاحم). اگر او لبخند, شما می توانید درخواست تجدید نظر به آنها را در مناسبت و به او بگویید که شما یاد بگیرند که شما می خواهم برای رسیدن به می دانم که شما وقت خود را با می خواهم به ملاقات. آیا صحبت کردن با دختری در بهترین حالت اگر خود را دوست دختر.

زیرا که می تواند شرم آور است

هنگامی که شما برای اولین بار ملاقات و برخی از شرکت ها می خواهند به آن نمی بحث در مورد صمیمی مسائل است. اما چیزی و بحث در مورد چیزی که ممکن است مورد علاقه شما هر دو. شما خواهد شد و سپس تعیین اینکه آیا شما هست یا نه. همین امر در اصل نیز در دسترس برای برخورد در اینترنت مثلا در چت. نمی خواهد در برابر خصوصی یا صمیمی اما بحث به دختر مورد چیزی که منافع هر دو شما.

پس از خواندن این نیز یک بار در عشق با در اینترنت

About