submit


دوست من تانیا فقط خرید خودش واقعا سرد تلفن های هوشمند است. او شده است به صرفه جویی در پول برای برخی از زمان برای این گوشی است و در حال حاضر که او در نهایت آن را کردم او بسیار خوشحال است. فقط در حال حاضر او به نام من و از من دعوت کرد به خانه اش برای عکس عکسبرداری با این گوشی جدید است. آن را می سازد چنین تصاویر زیبا و تمام این برنامه های بزرگ برای عکس. آیا شما به من کمک کند را انتخاب کنید برخی از لباس برای این عکس سرگرم کننده شلیک ؟ می توان آن را چیزی گاه به گاه مسخره و یا بد بو. نکته این است به آن لذت ببرید و احساس خوب است. شاید من باید انتخاب چند لباس و برداشتن برخی از تصاویر با همه آنها. افکار خود را چه هستند خانم ها ؟ آیا شما را دست یاری ؟ یک بازی هم بزرگ است این بازی جدید و سرگرم کننده به نام تلفن, عکس های سرگرم کننده و ببینید اگر شما می توانید به من کمک کند آماده برای این عکس های خنده دار تیراندازی با دوست من. موفق باشید.

About