فوتبال داخل ایالات متحده و کانادا را تبدیل به مورد علاقه خود نقش و واجد شرایط به عنوان انتظار می رود برای جام جهانی در فرانسه. به عنوان یک سوم فعال فوتبالیست های سال آمریکا کارلی لوید در بازی مقابل مکزیک شده است قادر به ترک علامت بین المللی اهداف است. آلمانی فوتبال در داخل ایالات متحده نمی تواند شکست ساده: جام انتخاب سرمربی تیم ملی با استفی جونز بود موضوع را به پا زدن به میزبان ایالات متحده آمریکا به سختی. چالش برای بازیکنان یک آزمون برای فدرال مربی: استفی جونز, زنان, تیم ملی شروع خواهد شد در روز جمعه با اعتماد به نفس و پرخاشگری به فوتبال در سال است.

معاون سابق کارلوس بود که از انتخاب غیر منتظره ای میدان زیادی از متقاضیان به جانشین و سالخورده ţ

About