سلام در دوستیابی-مرکزی

وجود دارد بلوط راه برای دیدار با شرکای جدید است

در آلمان و در شهرهای بزرگ یک احتمال است اما در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر محبوب: سرعت دوستیابی. آن را در اصل می آید از ایالات متحده آمریکا و تاسیس توسط خاخام. زیرا خواندن مقاله کامل پدر و مادر تنها به چالش در زندگی روزمره بیشتر از زوج — شما باید به طور متوسط مدیریت در حدود ساعت کار بیشتر از مردم در یک رابطه, و در زمان باقی مانده از روز را به آموزش و پرورش فرزندان این خانواده و دیگر تعهدات است.

هیچ وقت برای خودتان و یا برای جستجوی یک شریک زندگی جدید است

در آلمان وجود دارد, در مورد, میلیون تنهاست پدر و مادر از آنها اکثریت می خواهد یک شریک. اما جستجو برای تطبیق همتای چندان آسان نیست زمانی که زندگی روزمره برگ به سختی هر زمان و آن را نه تنها برای خود بلکه برای یک یا بیشتر از کودکان مسئول است

About