ونسا, سارا, ناتالی و دیوید به اشتراک گذاری برخی از لحظات خنده دار در هفته پایانی دوستیابی در این آلبوم از قدمت برهنه, فصل قسمت. در نهایی خود را در تاریخ با هم ناتالی و دیوید سعی کنید برخی از سوشی و بحث در مورد سفر خود را از اولین ها با هم.

حذف نهایی مراسم نیکول می رود در دوید و قبل از اینکه او بخواهد به ترک جزیره با ناتالی. ناتالی مذاکرات به و دیوید در مورد آینده خود را در حالی که سارا مذاکرات به دیوید در مورد رابطه خود را.

هنگامی که دیوید با نیکول او هنوز تلخ در مورد ترک و سارا به عنوان رقابت است

در نهایی خود را برهنه تاریخ دیوید اما ناتالی ناتالی سوال و نوع ارتباط او با دیوید. ناتالی کلاهبرداری مالکوم به فکر خرچنگ باتری عمل هستند در این خنده دار ریش دار از, دوستیابی, برهنه, فصل قسمت

About