submit


عکاسی به فرایند ثبت تصاویر با گرفتن اشعه های نور بر نور حساس ضبط متوسط (. فیلم و یا دیجیتال). می توان آن را به عنوان دو حرفه: وجود دارد ده ها تن از انواع مختلف عکاسی. برخی از مناطق نیاز به دانش تخصصی (به عنوان مثال علمی عکاسی) اما تقریبا همه عکاسی شامل همان اصول اساسی اخذ روشن متمرکز تصویر از طریق لنز و بر روی ضبط متوسط. نیز وجود دارد بسیاری از انواع دوربین. عکاسان حرفه ای خواهید به مجموعه ای از دوربین های دیجیتال برای مقاصد مختلف. محبوب ترین نوع منظوره دوربین برای گرفتن تصاویر با کیفیت بالا تک لنز انعکاسی. اگر شما علاقه مند به عکاسی شما احتمالا می خواهید برای خود یک دوربین است. عکاسی سنتی با استفاده از فیلم به عنوان ضبط متوسط است که یک فرایند شیمیایی است. عکاسی مدرن است که به شدت بشود عکاسی دیجیتال است که یک فرآیند الکترونیکی. در هر دو نوع از عکاسی فرآیند اساسی همان است که به عنوان نشان داده شده در این (ساده) دوربین نمودار: بخش مهمی از این دوربین نوری عنصر. است. لنز. نقش لنز به ورودی اشعه های نور و خم آنها را به شکل یک تصویر واضح و روشن در ضبط متوسط. ساختار لنز تعیین می کند چه مقدار نور خم شده و بزرگنمایی تصویر به دست آمده است. به درک, عکاسی, شما نیاز به درک لنز. مثل همه هنر عکاسی خوب همراه با عمل است. اطلاعات در مورد دوربین اطلاعات در مورد تصویر ترکیب و عمل است.

About